Blogs

Home / Blogs

Zolar Zafe : ถ้าเราไม่ยอมลงมือทำ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิด มันจะไม่เกิดขึ้นเลย

Zolarzafe โซลาร์เซลล์รูปแบบใหม่ ที่มีการใช้สารเคลือบชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวซึ่งมีผลในการช่วยกระจายน้ำแบบ Water falling film ช่วยลดความร้อนสะสม ลดการเกาะตัวของฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรก


blogs 2021-04-03 14:37:58

Phoster : จากน้ำเปล่าสู่การเป็นสารปลอดเชื้อคุณภาพสูง

ทีม Phoster คือ ทีมที่ให้ความสนใจในการนำงานที่ศึกษาอยู่มาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน


blogs 2021-04-03 14:29:25

SURAMEDE : ทีมนักวิจัยที่พร้อมพัฒนา ปรับตัว เพื่อให้ผลงานเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

เมื่อนักวิจัยที่ชื่นชอบการศึกษาและพัฒนางานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ ตัดสินตอบรับโอกาสในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้วงการทางการแพทย์


blogs 2021-04-03 14:08:31

CHECK MATE : เพราะเชื่อในการลงมือทำ จึงได้สร้างวิธีการใหม่ในการติดตั้ง Solar Cell แบบสำเร็จรูป

การลงมือทำ ผลอาจจะดีขึ้นหรือแย่ลง แต่อย่างน้อยผลก็ไม่เหมือนเดิม ถ้าเราอยากทำอยู่แล้ว ไม่ลงมือทำตอนนี้ แล้วเราจะทำตอนไหน


blogs 2021-04-03 13:50:37

BabIbes : ไม่ต้องรอให้ตัวเองพร้อม 100% ก็ได้ ไม่ต้องรอให้พร้อมทุกอย่างค่อยทำ ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป กล้าที่จะลงมือทำก่อน นั่นคือจุดเริ่มต้นที่เราจะประสบความสำเร็จ

ไม่ต้องรอให้ตัวเองพร้อม 100% ก็ได้ ไม่ต้องรอให้พร้อมทุกอย่างค่อยทำ ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป กล้าที่จะลงมือทำก่อน นั่นคือจุดเริ่มต้นที่เราจะประสบความสำเร็จ


blogs 2021-03-31 18:49:19