News

Home / blogs / Phoster : จากน้ำเปล่าสู่การเป็นสารปลอดเชื้อคุณภาพสูง

Phoster : จากน้ำเปล่าสู่การเป็นสารปลอดเชื้อคุณภาพสูง


blogs 2021-04-03 14:29:25

มาเรียนรู้การทำธุรกิจจากโปรเจกต์นี้ การลงมือทำใหม่ ๆ เหมือนการก้าวออกจากเซฟโซนของตัวเอง อาจจะยาก น่ากลัว ขอแค่ลองก้าวออกมาสักก้าว แล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณเป็นอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด

งานวิจัยหลายๆ ชิ้น เมื่อได้ทำการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว มักจะจบเพียงแค่การตีพิมพ์ลงวารสารเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่สาธารณะ แต่มันจะดีกว่าไหมถ้าประโยชน์ของงานวิจัยจะออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้

ทีม Phoster คือ ทีมที่ให้ความสนใจในการนำงานที่ศึกษาอยู่มาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนที่มากกว่าองค์ความรู้ จึงได้นำงานวิจัยการเปลี่ยนน้ำเปล่าเป็นสารปลอดเชื้อคุณภาพสูง มาพัฒนาให้เป็นไอเดียธุรกิจ

Phoster” เครื่องเปลี่ยนน้ำธรรมดาให้กลายเป็นสารเคมีสำหรับปลอดเชื้อที่มีคุณภาพสูง สำหรับโรงพยาบาล

-ลดระยะเวลากระบวนการปลอดเชื้อให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

-ลดความเสี่ยงในการใช้งานสารเคมีของบุคลากรในโรงพยาบาล

-ประหยัดงับประมาณในการทำงาน เพิ่มมีประสิทธิภาพการจัดการของโรงพยาบาล

 

จากความสนใจในการต่อยอดองค์ความรู้ในงานวิจัย เพื่อให้ได้มูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้น มาดูกันว่าทีม Phoster จะเป็นผู้คว้าชัยในงาน SUT DEMO DAY 2021 ได้หรือไม่

วันเสาร์ที่ 3 เม.ย. 2564 นี้ รู้กัน มาชมและเชียร์ได้ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้น ณ Innovation Playground อาคารเครื่องมือ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ผู้เขียนบทความ / Writer


NIRADA PHUENDONKHENG

Community & Activity Curator
Nirada@g.sut.ac.th
044-22-3404

Student Entrepreneurship Development Academy