News

Home / blogs / SURAMEDE : ทีมนักวิจัยที่พร้อมพัฒนา ปรับตัว เพื่อให้ผลงานเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

SURAMEDE : ทีมนักวิจัยที่พร้อมพัฒนา ปรับตัว เพื่อให้ผลงานเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ


blogs 2021-04-03 14:08:31

เราเป็นนักวิจัย แต่ถ้าอยากให้ผลงานของเราเป็นที่ต้องการของตลาด เราก็ต้องศึกษา ต้องปรับกันไป

เมื่อนักวิจัยที่ชื่นชอบการศึกษาและพัฒนางานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ ตัดสินตอบรับโอกาสในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้วงการทางการแพทย์ โดยการนำองค์ความรู้จากห้องทดลองที่ทำการศึกษาเรื่องวัสดุศาสตร์อย่าง “ซีเมนต์” มาพัฒนาเป็นซีเมนต์ทดแทนกระดูกสำหรับเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ในนามของ “ SURAMEDE “

SURAMEDE  ซีเมนต์ทดแทนกระดูกเฉพาะบุคคล ขึ้นรูปด้วย 3D printing สำหรับผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

- วัสดุทดแทน การนำกระดูกสะโพกมาใช้ในการปลูกกระดูกเพดานปาก ที่มีความปลอดภัยสูง

-สามารถออกแบบลักษณะโครงสร้างของกระดูกให้เข้ากับรูปร่างของแต่ละบุคคล

- ลดระยะเวลาในการรักษาไม่เกิน 1 เดือน

แม้จะต้องพลิกบทบาทจากนักวิจัยสู่การเป็นผู้ประกอบการ ทำให้ต้องเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ด้านธุรกิจ ที่ชีวิตนี้ไม่เคยคิดฝันมาก่อน แต่ทีม SURAMEDE ไม่ยอมท้อง่ายๆ เพื่อความฝันในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นผ่านองค์ความรู้ของงานวิจัย

วันเสาร์ที่ 3 เม.ย. 2564 นี้ รู้กัน มาชมและเชียร์ได้ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้น ณ Innovation Playground อาคารเครื่องมือ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ผู้เขียนบทความ / Writer


NIRADA PHUENDONKHENG

Community & Activity Curator
Nirada@g.sut.ac.th
044-22-3404

Student Entrepreneurship Development Academy