Blogs

Home / Blogs

IsoPERM : เริ่มจากความอยากลงมือทำ ไปสู่การเข้ารวมทีมเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

เมื่อประตูแห่งโอกาสเปิด คนที่ “หัวใจมีความพร้อม” มักจะเลือกกระโดดคว้าโอกาสนั้นไว้ และไปหาวิธีการในภายหลัง เพื่อคว้าหยิบฉวยโอกาสนั้นในการพัฒนาตัวเอง


blogs 2021-03-31 17:29:46

HAPPY SCHOOL : ไอเดียที่พัฒนาจากโปรเจ็คในรายวิชาสู่การลงมือก่อตั้งธุรกิจ

“เราเห็นความแตกต่าง ความเลื่อมล้ำของโรงเรียนต่างจังหวัดกับโรงเรียนในเมือง การเข้าถึงเนื้อหา พื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน  ทุกคนในทีมเราเจอปัญหาเดียวกัน...”


blogs 2021-03-31 17:17:57

SURAZENSE : ความฝันแห่งการเป็น Startup เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

ไอเดียการแก้ปัญหาด้านเครื่องมือแพทย์ให้กับกลุ่มผู้ป่วยโรคเฉพาะ ถูกพัฒนาขึ้นมาจากทีมผู้ก่อตั้งเล็งเห็นปัญหาจากการที่กลุ่มผู้ป่วยต้องไปรอโรงพยาบาลนานๆ


blogs 2021-03-31 17:05:04

CLEO CARE : ต่อยอดความรู้สู่เทคโนโลยีตรวจมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น

CLEO CARE ต่อยอดเทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพความร้อนสู่เทคโนโลยีตรวจมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น


blogs 2021-03-30 20:25:28

"FutureFram AI" ผู้วาดฝันการเป็น The Next Gen Farm

ช่วงเวลาที่เราสามารถมีไอเดียใหม่ๆ บางทีก็เกิดขึ้นตอนที่เรามีเวลาอยู่กับตัวเอง ได้ใช้เวลา โดยการกลับมาสำรวจตัวเอง ทำความเข้าใจตัวเอง จนสามารถมองเห็นเส้นทางต่อไปของชีวิต


blogs 2021-03-30 19:31:39