News

Home / News

New ! โปรแกรมการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ โปรแกรม " “Innovation playground ”

เปิดรับสมัครทีมนักศึกษาเข้าร่วมโปรแกรม “Innovation playground ” วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ที่ เพจ SEDA


news 2021-11-02 18:24:18

SEDA เปิดบ้านจัดงาน SUT DEMO DAY 2021

SEDA เปิดบ้านจัดงาน SUT DEMO DAY 2021 ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป


news 2021-03-24 13:09:33

SUT DEMODAY 2021

กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาที่สนใจเรื่อง “สตาร์ทอัพ” ได้มาพบปะกัน และอยากลงมือทำเพื่อทดลองไอเดียของนักศึกษา


news 2020-12-14 22:54:39

หลักสูตร IBD เปิดรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563

หลักสูตร IBD เปิดรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 3 มิ.ย. 2563


news 2020-04-22 14:52:07

SUT ZERO WASTE DAY

สร้างความตระหนักและการรับรู้แนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเพื่อนำไปสู่ SUT ZERO WASTE ที่ต้องเริ่มแก้ไขพัฒนาจากภายในมหาวิทยาลัยและนำแนวทางการแก้ปัญหาไปเผยแพร่สู่ภายนอก โดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะความเป็นผู้ประกอบการที่จะช่วยการหาประเด็นปัญหา ทำความเข้าใจผู้บริโภค และมีแนวทางออกแบบหาวิธีการในการแก้ไขประเด็นปัญหาขยะ


news 2020-01-17 17:18:22