News

Home / blogs / My Better Country Hackathon

My Better Country Hackathon


blogs 2019-09-23 13:34:38

 

 

My Better Country Hackathon จัดกิจกรรมในวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง SUT Entrepreneurship (CoE), SEDA, ร่วมกับ กพร. YSEALI และ Korat Smart City  เพื่อช่วยแก้ปัญหาการบริการของภาครัฐ ทำให้ประชาชนใช้บริการอย่างมีความสบายใจ ภาครัฐเองก็สามารถให้บริการอย่างดีมากขึ้น โดยงานนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 75 คน เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ และบุคคลทั่วไป   


 


ผู้เขียนบทความ / Writer


NATNICHA AUNARAK

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม
natnicha.a@g.sut.ac.th
0629691463

Student Entrepreneurship Development Academy