Events Conclusion

Image

SUT STARTUP CAMP #14

Mobilisation

25-01-2019 08:00 น. ถึง 27-01-2019 17:00 น.

ห้องประชุมใหญ่ A316 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จำนวนผู้ลงทะเบียน รวม 218 คน

รายละเอียดหลักสูตร / Description


“SUT Startup Camp ครั้งที่ 14” ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ A316 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเป็นการฝึกทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติในการพัฒนาแนวคิดธุรกิจใหม่ *หมายเหตุ : รับเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ นักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ **บุคคลภายนอกมีค่าใช้จ่ายท่านละ 2,500 บาท

กำหนดการ / Agenda


กิจกรรม SUT Startup Camp ครั้งที่ 14  “Zero hunger

วันที่ 25 - 27 มกราคม 2562

ณ ห้องประชุมใหญ่ A316 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

08.30 09.00 น.        ลงทะเบียนและ Coffee Break

09.00 09.30 น.        Ice Breaker (คุณตรีชิต, คุณชัยภัทร, คุณปฐมพร)

10.00 - 11.00 น.         Idea Pitching และโหวตไอเดีย หาทีม (คุณตรีชิต, คุณชัยภัทร, คุณปฐมพร)    

11.00 - 12.00 น.        เคล็ดลับผู้ประกอบการ Lean Canvas และฝึกปฏิบัติการพัฒนาไอเดียธุรกิจ (คุณอานนท์)

12.00 - 13.30 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 14.30 น.         พิธีเปิดกิจกรรม โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

14.30 - 15.30 น.        การวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้าเชิงลึก และการทำ Ideation (คุณสุลีพร)

15.30 - 15.45 น.        Coffee Break

15.45 - 16.45 น.        วิเคราะห์ลูกค้าและปัญหา

16.45 - 17.00 น.        Break

17.00 - 18.00 น.        Customer Development & Validation (คุณนครินทร์)

18.00 - 19.00 น.        รับประทานอาหารเย็น

19.00 - 24.00 น.        เตรียมตัวไป Validate ธุรกิจ (ทีมโค้ช) *หมายเหตุ ทีมโค้ชอยู่ถึง 21.00 น.

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562

08.30 - 09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00 - 10.00 น.        แนวทางการทดสอบแนวคิดเชิงธุรกิจ (Validate Business Idea)  (ดร.มัลลิกา, คุณสุลีพร)

10.00 - 12.30 น.        ออกไป Validate business idea (Get out of the building)  

12.30 - 13.30 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 14.30 น.        วิเคราะห์ข้อมูลและประมาณการมูลค่าตลาดและยอดขาย (คุณสุลีพร)

14.30 15.30 น.        ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล ปรับ Business Model

15.30 - 16.30 น.        Revenue Models (คุณพงศ์วราวุฑฒิ, คุณชัยภัทร, คุณตรีชิต, คุณนครินทร์, คุณอานนท์, ดร.วาริน)

16.30 - 17.30 น.        การวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการ (คุณพงศ์วราวุฑฒิ)

17.30 - 19.00 น.        การวิเคราะห์ข้อมูล ปรับแนวคิดธุรกิจ การปรับปรุง Business Model

19.00 - 20.00 น.        รับประทานอาหารเย็น

20.00 - 21.00 น.        แนวทางการทำตลาดธุรกิจนวัตกรรม (ดร.มัลลิกา, คุณสุลีพร, .พีรวงศ์, คุณนครินทร์

คุณอรรถพงศ์, คุณรัฐวุฒิ)

21.00 - 21.30 น.        แนะนำและฝึกปฏิบัติ “Pitching(คุณอานนท์)

21.30 - 24.30 น.        ปรับปรุง Business Model และเตรียมการ Pitching *หมายเหตุ ทีมโค้ชอยู่ถึง 21.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562

09.00 - 09.15 น.        ลงทะเบียน

09.15 - 10.00 น.        จัดเตรียมการ Pitching

10.00 - 12.30 น.        Pitching (ทีมกรรมการ)

12.30 - 13.30 น.        รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 - 16.00 น.        Pitching (ทีมกรรมการ)

16.00 - 16.30 น.          มอบรางวัล สรุปและปิดค่าย 

 

 

 

ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยายWarning: Invalid argument supplied for foreach() in /new/seda/module/summary/templates/show.php on line 150

สรุปผลการจัดกิจกรรม


กิจกรรม SUT Startup camp #14 : Zero hunger วันที่ 25 - 27 มกราคม 2562 ที่ผ่าน มีจำนวนเด็ก เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งหมด 205 คน เกินจำนวนเป้าหมายที่ตั้งกำหนดไว้ และ ไอเดียในแคมป์ทั้ง 23 ไอเดีย

วิทยากร / Instructor


Chaiyapat Songlilitchuwong

Thailand Collaboration for Change by Khon Thai Foundation
View Profile

Suleeporn Ratchapolsitte

Marketing Consultant & Business Architect Digital Office, SCG
View Profile

Nakrin Lerdnamwong

CEO/Co-Founder at invp.co.th
View Profile

Chokchai Wanapu, Ph.D.

Associate Professor in Biotechnology
View Profile

Sineenat Siri

Lecturer in Biology
View Profile

Bongse Varavuddhi Muenyuddhi

Chief Academic Support
View Profile

Treechit Metharattanachot

Co-Founder & CEO of Vegetdali
View Profile

Apisara Wichean

CEO & Co-Founder Farmz Master
View Profile

Ruchvutch Pichayapan

CEO and Co-Founder at Fixzy
View Profile

ผลการจัดกิจกรรม


จำนวนแนวคิดเชิงธุรกิจที่เกิดขึ้น 23 แนวคิด

ชื่อกลุ่ม แนวคิดโดยสังเขป
Corn Can (คอร์น แคน)ผลิตภัณฑ์ บรรจุน้ำดื่ม ที่ทำจากเปลือกข้าวโพด
OKABAR (โอก้าบาร์)เเท่งโปรตีนจากกากถั่วเหลือง เพื่อผู้ป่วยเคมีบำบัดระยะ 1-2
Mango Fresco (แมงโก้ เฟสโก้)ฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ลงบนผิวของมะม่วง เพื่อรักษาคูณภาพของมะม่วง ไม่ให้เน่าเสียเกินไป โดยระยะเวลาเฉลี่ยที่เกินรักษาได้ประมาณ 7-14 วัน
veggie condoveggie condo รางปลูกผักปลอดสารพิษที่มาพร้อมระบบรดน้ำและให้ปุ๋ยอัติโนมัติ เพื่อตอบโจทย์ หญิงตั้งครรภ์ที่รักการทานผักปลอดสารพิษและชอบการปลูกผัก นอกจากนี้ยังมีบริการจำหน่ายดิน ปุ๋ยชีวภาพ และเมล็ดพันธ์อินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตร
Crick cupผลิตภัณฑ์ที่สามารถเปิดฝาใส่น้ำร้อนรอ 2 นาที และสามารถรับประทานได้เลย
Vmonitorระบบตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อมทางการเกษตรของพืชสวน ผ่าน application บนมือถือ
Vegmeeเป็นเส้นบะหมี่ แป้งน้อย แต่เสริม Fiber ดีต่อสุขภาพ ราคาถูก
็้Help Healthน้ำผักผลไม้พร้อมดื่ม
Cricketอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่มีปริมาณโปรตีนเทียบเท่า Way protein โดยใช้โปรตีนจากจิ้งหรีด และมีคุณค่าทางสารอาหารมากขึ้นเทียบเท่าอาหารกึ่งสำเร็จรูป
Green Clean Foodเป็นเพจที่ใช้สำหรับสั่งอาหาร Clean ซึ่งให้รสชาติที่เหมือนอาหารทั่วไปแต่ยังคงความเป็น ฉสำฟื อยู่โดยใช้วัตถุดิบทนทาน
D.E.Sผง Xybone เมื่อละลายผสมกับน้ำดื่ม แล้วนำมาดื่มเพื่อช่วยเสริมเสร้างแคลเชียมในร่างกายของคนวัย 30 ปีขึ้นไป
Organic givingเป็นองค์กรสร้างโอกาสและอาชีพให้แก่ผู้ที่ไม่มีอาชีพ เนื่องจากขาดทุนทรัพย์และขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ ด้วยการส่งเสิรมด้านการเกษตรโดยการปลูกผักออร์แกนิค เพื่อส้รางรายได้ให้แก่บุคคลและองค์กร
็HUNGER JELLY / HUNGER POWDERเป็นผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหาคนขาดสารอาหาร ประเภทวิตามินบี 12 รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์มี 2 รูปแบบ เป็นแบบผง เหมาะสำหรับผู้ใหญ่
Chicken Detect systemเป็นกล้องที่สามารถจับไก่ที่มีขนาดไม่ได้มาตรฐานตามที่ต้องการ และสามารถบอกจำนวนของไก่ที่ไม่ได้มารตฐานได้
Clovety Coneเป็นอาหารสำหรับเด็กที่สามารถทานได้เพื่อเพิ่มโภชนาการและสามารถเล่นเพื่อส่งเสิรมหรือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเดผ้กที่เบื่ออาหารหรือขาดโภชนาการ
นมสำหรับเด็กจากโปรตีนธรรมชาตินมพร้อมดื่มสำหรับดื่มในช่วงอายุ 0-2 ปี
Rice straw (กระเบื้องจากฟางข้าว)กระเบื้องสำหรับมุงหลังคาที่ทำจากฟางข้าว
์์NUTRA คุณค่าที่แม่คู่ควรเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับคุณแม่ สามารเปิดกล่อง ฉีกซอง รับประทานได้เลย
Salmon piecesเป็นผลิตภัณฑ์รับประทานเป็นอาหารว่าง
Hello Cropให้กลุ่มเป้าหมายโทรมาหา Call center เพื่อปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเกษตรกรรม
ZooZamเป็นการทำสแน็คจากข้าวจ้าว น้ำผลไม้ผสมกัน ขึ้นรูปเป็นรูปสัตว์ต่างๆ เช่น กระต่าย ช้าง เป็นต้น เพื่อลดปัญหาขาดสารอาหารในเด็ก ลดปัญหาฟันผุ ลดปัญหาการกินขนมขบเคี้ยวที่เป็นเหตุของความอ้วนเพราะมีส่วนผสมของ ไฟเบอร์
Scil Din applicationเป็นเครื่องมอตรวจสอบและแอพลิเคชั่นช่วยในการแสดงผลข้อมูลต่างๆ และทดลองปลูก (simulation) ในแอพลิเคชั่น เพื่อลดต้นทุนและสร้างกำไร
Key Outเป็นผลิตภัณฎ์ที่อยู่ในรูปแบบผง มีสารสกัดไฟเบอร์ จากเปลือกส้มโอ ใช้รับประทาน 1 วัน 1 ซอง

บรรยากาศการจัดกิจกรรมผู้ดูแลกิจกรรม / Organizer


NIRADA PHUENDONKHENG

Community & Activity Curator
Nirada@g.sut.ac.th
044-22-3404

Student Entrepreneurship Development Academy