Events Conclusion

Image

Seda New Year Party

Special Event

20-12-2019 18:00 น. ถึง 20-12-2019 22:00 น.

Innovation Playground F1

จำนวนผู้ลงทะเบียน รวม 8 คน

รายละเอียดหลักสูตร / Description


กิจกรรม Seda New Year Party จัดขึ้นสำหรับพนักงาน และ นักศึกษาในโครงการ After School ได้สร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

กำหนดการ / Agenda


กำหนดการ 

Seda New Year Party

วันที่ 20 ธันวาคม 2562   ณ Innovation Playground

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

18.00 น.   เริ่มกิจกรรม Seda New Year Party เป็นต้นไป

                 - จับของขวัญ 

                 - รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม

                ** การแต่งกายเขียวแดง

สรุปผลการจัดกิจกรรม


กิจกรรม SEDA New Year Party ที่จัดขึ้นสำหรับพนักงาน นักศึกษาในโครงการ After School รวมถึงนักศึกษาจากหลากหลายสาขาที่เคยเข้าร่วม Camp หรือเคยเป็น Staff ในกิจกรรม ได้มาร่วมสังสรรค์และสร้างความสัมพันธ์กัน เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ช่วงปลายปีที่ผ่านมา

บรรยากาศการจัดกิจกรรมผู้ดูแลกิจกรรม / Organizer


SASINA KAEWJINDA

Ninasompoi@hotmail.com
0913514356

Student Entrepreneurship Development Academy