Events Conclusion

Image

SUT Hackathon ครั้งที่ 5 : ชีวิตติดปั๊ม

Mobilisation

04-10-2018 12:00 น. ถึง 06-10-2018 19:00 น.

Innovation Playground อาคารเครื่องมือฯ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จำนวนผู้ลงทะเบียน รวม 112 คน

รายละเอียดหลักสูตร / Description


ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้แนวคิด และลงมือประดิษฐ์ พัฒนาไอเดีย ภายใน 48 ชม. จากโจทย์ "แหกชีวิตติดปั้ม" เข้าไปพัฒนาปั๊มให้ดีขึ้นในโจทย์ที่เราสนใจ สมัครได้ที่  https://goo.gl/forms/Hv2cFgUtImMTsfAI2

กำหนดการ / Agenda


Day 1                     4 ตุลาคม 2561
12.00 - 13.00 น.         ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  (รับข้าวกล่องที่ SEDA)

13.00 – 14.30 น.        อบรม Empathize และ Define problem ก่อนลงเก็บข้อมูล

14.30 – 15.00 น.        บรรยายภาพรวม ปั๊ม โดย โดยทีม บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น

15.00 – 18.00 น.        idea validation (เดินชมพื้นที่รอบปั๊ม) โดยทีม บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น

19.00 – 19.30 น.        เดินทางกลับมหาวิทยาลัย

19.30 – 24.00 น.        ระดมสมองเพื่อคัดกรองไอเดียสู่การพัฒนาชิ้นงาน

Day 2                      5 ตุลาคม 2561

12.00 - 13.00 น.         ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (รับข้าวกล่องที่ SEDA)

13.10 - 13.30 น.         พิธีเปิดกิจกรรม โดย รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี

13.30 – 13.40น.         แนะนำ ทีมโค๊ช และเจ้าหน้าที่จากทีม บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น

13.40 – 14.30น.         Pitching Idea เพื่อหาคนเข้าร่วมทีม

14.30 – 20.00น.         ระดมสมองเพื่อคัดกรองไอเดียสู่การพัฒนาชิ้นงาน

20.00 – 24.00น.         ลงมือสร้างชิ้นงาน

Day 3                      6 ตุลาคม 2561

01.00 – 08.30 น.        ลงมือสร้างชิ้นงาน (ต่อ)

08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
09.00 - 24.00 น.         ลงมือสร้างชิ้นงาน (ต่อ) และทดลองการใช้งาน

Day 4                      7 ตุลาคม 2561

01.00 – 08.30 น.        ลงมือสร้างชิ้นงาน (ต่อ)

08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
09.00 - 11.30 น.         ลงมือสร้างชิ้นงาน (ต่อ) และทดลองการใช้งาน

11.30 – 12.00 น.        ส่งไฟล์นำเสนอ (กรณีเป็นชิ้นงานไม่มีไฟล์นำเสนอให้มาแจ้งเจ้าหน้าที่)

13.00 – 17.30 น.        นำเสนอ และสรุปกิจกรรมพร้อมมอบรางวัล

17.30 – 17.50 น.        พิธีปิดกิจกรรม โดย รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี

*************************************************************************************************************************************************************************************************************

*รับประทานอาหารว่างครั้งละ 15 นาที เวลา 10.30 น., 14.30 น. (ทุกวัน) และ 21.00 น. (เฉพาะวันที่ 2-3)

**รับประทานอาหารครั้งละ 1 ชม. เวลา 12.00 น. (ทุกวัน) และ 18.00 น. (เฉพาะวันที่ 1-3)

***หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยายWarning: Invalid argument supplied for foreach() in /datastore/seda/module/summary/templates/show.php on line 150

วิทยากร / Instructor


Korsak Towantakavanit, Ph.D.

New Investment Strategy Manager Bio based Products Business Unit
View Profile

Mullika Sungsanit, Ph.D.

Chief of SEDA
View Profile

Pachok Pimlakar

MD at Chok intertech
View Profile

Bongse Varavuddhi Muenyuddhi

Chief Academic Officer
View Profile

Chokchai Wanapu, Ph.D.

Associate Professor in Biotechnology
View Profile

Wipawee Usaha Hattagam, Ph.D.

Assistant Professor in Telecommunication Engineering
View Profile

ผลการจัดกิจกรรม


จำนวนแนวคิดเชิงธุรกิจที่เกิดขึ้น 21 แนวคิด

ชื่อกลุ่ม แนวคิดโดยสังเขป
ก็เธอคือ เมโลดี้ซอฟแวร์หรือระบบช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
Docgineerแผ่น Charcoal ดูดซับโมเลกุลนต้ำมัน (สำหรับน้ำมัน)
ZEROดูดซับกลิ่นจากกาแฟให้ปั๊มบางจาก
DIVANOเป็นที่จอดรถที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย เพื่อให้สามารถพักผ่อนในระยะสั้นได้
รถยนต์ล้อยาง รถรางล้อเหล็กเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้สามารถเติมน้ำมันได้สะดวกมากขึ้น
Clean Oilชุดทดลองการปนเปื้อนของน้ำมัน
Bum ble beeเป็นแอปพลิเคชั่นที่บริการส่งน้ำมันให้แก่ลูกค้า
Buff Followสร้างภาพจำให้กับแบรนด์โดยมีตัวสัญลักษณ์(Mascot )
I9#2เป็นการ์ดที่สามารถทำธุรกรรมที่ให้บริการเติมน้ำมันด้วยตนเอง
แมวกู้ภัยเป็นที่พักชั่วคราวระหว่างการเดินทาง
NaphthaleneSPAR ที่เปิดขาย 24 ชั่วโมง
์NBFเป็นโมเดลปั๊มรูปแบบใหม่ที่จะดึงดูดลูกค้า
Hight Quality Teamเติมน้ำมันอัตโนมัติ
CO-TANKบริหารจัดการเครื่องปรับอากาศ ให้สามารถลดการใช้งานเเครื่องภายในร้านกาแฟและร้านสะดวกซื้อของบางจาก
Night Personเป็นบริการที่จะค้นหา-บันทึกข้อมูลของลูกค้าด้วยป้ายทะเบียนรถ
Code Thmนำบัตรสมาชิกของบางจาก มาใช้ชำระเงิน
มะขามเปียกบริการ Drive Thru ของร้าน SPAR
Mudjookระบบสร้างเครื่อข่ายผู้บริโภคของบางจาก
Leafเพิ่มช่องทางด่วนให้สำหรับผู้ที่ต้องการเติมน้ำมันอย่างเดียว โดยใช้โมเดลของธนาคาร
มานะแผนธุรกิจสะดวกซื้อภายในปั๊ม
Pow and Friendรถจักรยานยนต์สามารถเติมน้ำมันด้วยต้นเอง

บรรยากาศการจัดกิจกรรมผู้ดูแลกิจกรรม / Organizer


KRITTAPHAT TRIWATCHARANON

Community And Activities Curators
krittaphat@g.sut.ac.th
0959196645

Student Entrepreneurship Development Academy