Events Conclusion

Image

SUT Startup camp #15

Mobilisation

17-05-2019 08:00 น. ถึง 19-05-2019 17:00 น.

Innovation playground @F1

จำนวนผู้ลงทะเบียน รวม 141 คน

รายละเอียดหลักสูตร / Description


“SUT Startup Camp ครั้งที่ 15” ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ Innovation playground มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเป็นการฝึกทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติในการพัฒนาแนวคิดธุรกิจใหม่ *หมายเหตุ : รับเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ นักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ **บุคคลภายนอกมีค่าใช้จ่ายท่านละ 2,500 บาท

กำหนดการ / Agenda


 

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

08.30 – 09.30 น.            ลงทะเบียนและ Coffee Break

09.30 – 10.00 น.            พิธีเปิดกิจกรรม โดยท่านรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

10.00 – 10.30 น.            Ice Breaker (คุณอภิสรา, คุณตรีชิต) 

10.30 - 11.00 น.             Idea pitching และโหวตไอเดีย หาทีม (คุณอภิสรา, คุณตรีชิต) 

11.00 - 12.00 น.             เคล็ดลับผู้ประกอบการ Lean Canvas และฝึกปฏิบัติการพัฒนาไอเดียธุรกิจ (อ.ดร.มัลลิกา)

12.00 - 13.00 น.             รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น.             การวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้าเชิงลึก และการทำ Ideation (คุณวิชยพัฐ)

14.00 - 14.15 น.             Coffee Break

14.15 - 16.15 น.             ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ลูกค้าและปัญหา

16.15 - 16.30 น.             Break

16.30 - 17.30 น.             Customer Development & Validation (คุณตรีชิต)

17.30 - 18.30 น.            รับประทานอาหารเย็น

18.30 - 24.00 น.             เตรียมตัวไป Validate ธุรกิจ

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562

08.30 - 09.00 น.           ลงทะเบียน

09.00 - 10.00 น.           แนวทางการทดสอบแนวคิดเชิงธุรกิจ (Validate Business Idea)

10.00 - 12.30 น.           ออกไป Validate business idea (Get out of the building)

12.30 - 13.30 น.           รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 14.30 น.           วิเคราะห์ข้อมูลและประมาณการมูลค่าตลาดและยอดขาย (อ.ดร.มัลลิกา)

14.30 15.30 น.           ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล ปรับ Business Model

15.30 - 16.30 น.           Revenue Models (คุณพงศ์วราวุฑฒิ)

16.30 - 17.30 น.           การวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการ (คุณพงศ์วราวุฑฒิ)

17.30 - 18.30 น.           การวิเคราะห์ข้อมูล ปรับแนวคิดธุรกิจ การปรับปรุง Business Model

18.30 - 19.30 น.           รับประทานอาหารเย็น

19.30 - 20.30 น.           แนวทางการทำตลาดธุรกิจนวัตกรรม (คุณอภิสรา, อ.ดร.มัลลิกา)

20.30 - 21.30 น.           แนะนำและฝึกปฏิบัติ “Pitching(คุณอานนท์)

21.30 - 24.30 น.           ปรับปรุง Business Model และเตรียมการ Pitching

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562

09.00 - 09.15 น.          ลงทะเบียน

09.15 - 10.00 น.         จัดเตรียมการ Pitching

10.00 - 12.30 น.         Pitching (ทีมกรรมการ)

12.30 - 13.30 น.         รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 - 16.00 น.         Pitching (ทีมกรรมการ)

16.00 - 16.30 น.         พิธีมอบรางวัล และพิธีปิดค่าย 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการจัดกิจกรรม


กิจกรรม SUT Startup camp ครั้งที่ 15 ที่ผ่านมากับโจทย์ Sustainable Cities and Community มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้ง 122 คน และได้ไอเดียในแคมป์ทั้งหมด 26 ไอเดีย

วิทยากร / Instructor


Mullika Sungsanit, Ph.D.

Chief of SEDA
View Profile

Arnon Boonyapravase

Co-Founder & CEO @ TechFarm
View Profile

Bongse Varavuddhi Muenyuddhi

Chief Academic Support
View Profile

Apisara Wichean

CEO & Co-Founder Farmz Master
View Profile

Treechit Metharattanachot

Co-Founder & CEO of Vegetdali
View Profile

Vichayapat Senapak

Project Manager @ School of Changemakers
View Profile

Chokchai Wanapu, Ph.D.

Associate Professor in Biotechnology
View Profile

Prasert Jaipet

Co-founder, CEO of Localhost co, ltd
View Profile

ผลการจัดกิจกรรม


จำนวนแนวคิดเชิงธุรกิจที่เกิดขึ้น 16 แนวคิด

ชื่อกลุ่ม แนวคิดโดยสังเขป
AnnaserPlatform "Annoucer" เพื่อช่วยเหลือในการประสานงานในการแก้ไขปัญหาเรื่องงบประมาณระหว่างชุมชนและบริษัทที่มี CSR เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนงบประมาณและแก้ไขพื้นที่สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนต่างๆ
Green-Riceรับซื้อข้าวปานกลางจากเกษตรกร เพื่อนำมาแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์เป็นโจ๊ก/ข้าวต้มสำเร็จรูป และตู้กดเพื่อจำหน่ายโจ๊ก /ข้าวต้มตามสถานที่ต่างๆ เพื่อความสะดวกสบาย
Ho-Coเสื้อปรับอุณหภูมิเพื่อระบายความร้อนและให้ความเย็นให้กับร่างกาย เพื่อความสะดวกสบายสำหรับบุคคลที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นเวลานาน
Baw-DanApplication ในการเก็บข้อมูลผู้ป่วยจากการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อแสดงข้อมูลแบบ Real Time ในการรักษา ทำให้สามารถลดระยะเวลาในการทำงานของ อสม. ได้
Plustickโรงงานอุตสาหกรรมย่อยพลาสติกโดยกระบวนทางชีวภาพ เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกและเพิ่มมูลค่าของพลาสติก เพื่อนำไปต่อยอดในการทำธุรกิจและสร้างอาชีพเป็นประโยชน์ทางอุตสาหกรรม
Beyonce'Application "Beyounce" สื่อกลางในการหางานโดยมีการติดต่อระหว่างผู้จ้างงานและผู้รับงาน เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับบุคคลที่ต้องการเงินด่วน และบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือในการทำงาน เป็นการทำงานแบบ Fast Time
Stubble Change Worldผลิตภัณฑ์แก้วกาแฟที่ทำจากกระบวนการการแปรรูปมาจากซังข้าว ที่สามารถใช้ได้นานภายในระยะเวลา 2 ปี ทำให้สามารถช่วยลดมลภาวะจากการเผาซังข้าว ที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5
Hai-Lumบริษัทที่ใช้พื้นที่รกร้างให้เป็นประโยชน์ โดยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่รกร้างต่างๆ ของทางเอกชนเพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
Kae-Paeยาคุมกําเนิดแบบแปะภายในชุดชั้นในของผู้หญิง เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ยังไม่พร้อม โดยแปะยาคุมกับเสื้อชั้นในให้ตัวยาสัมผัสกับร่างกาย เพื่อหลีกเลี่ยงกับการแต่ร่างกายโดยตรง ลดการระคายเคืองและสามารถใช้ซ้ำได้
Oc oc ocผลิตภัณฑ์นวัตกรรม Respier ช่วยในการแจ้งเตือน ช่วยตรวจสอบระบบทางเดินหายใจผ่านสมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์ เก็บข้อมูลทางสถิติเพื่อนำไปใช้ในทางการแพทย์ได้ เพื่อเพิ่มความสบายใจให้กับคนที่กังวลสุขภาพการนอน
Power gridEar Sup Application แปลภาษาได้ตลอดเวลาที่ต้องการ สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้รวดเร็วสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน ได้มีการแสดงผลแบบ Digital และ Animation
Yang Proofแผ่นดูดซับแรงกระแทกทำจากยางพาราสามารถใช้งานได้นาน สามารถดูดซับแรงกระแทกได้ถึง 70% เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุภายในสนามเด็กเล่น
Blind Worldผลิตภัณฑ์ช่วยในการมองเห็นให้กับผู้บกพร่องทางสายตา เป็นแว่นตาอัจฉริยะที่จะสามารถช่วยในการรับรู้ถึงวัตถุข้างหน้า สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสำหรับผู้พิการทางสายตา
Boon thomกระเป๋าจากไวนิล กระเป๋าที่ทำจากไวนิลที่ใช้ในงานต่างๆที่ทำให้เกิดเป็นขยะ นำมาเพิ่มมูลค่าให้เป็นกระเป๋า
Kratai-Kawอุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อขอความช่วยเหลือจากอุบัติเหตุ (Help-Box) โดยติดตั้งภายในรถยนต์ เป็นกล่องที่ทำงานอัตโนมัติเมื่อรถประสบอุบัติเหตุ และส่งสัญญาณไปยังกู้ภัยแบบเรียลไทม์
CarbineApplication Carbine ที่ผู้ใช้สามารถเดินทางไปด้วยกันในทางเดียวกัน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและลดปัญหารถติด

บรรยากาศการจัดกิจกรรมผู้ดูแลกิจกรรม / Organizer


NIRADA PHUENDONKHENG

Community & Activity Curator
Nirada@g.sut.ac.th
044-22-3135

Student Entrepreneurship Development Academy