Event

Image

Problem Discovery Workshop

Special Event

21-07-2019 09:00 น. to 18-08-2019 09:00 น.

SUT Innovation Playground

The deadline has finished.

15 seats left ( total 20 seats )รายละเอียดหลักสูตร / Description


สำหรับทีมที่เคยผ่าน Startup Camp, Hackathon, หรือ Agripreneur Innovation Bootcamp และตัดสินใจที่อยากจะไปต่อ วันนี้มีโปรแกรมเพื่อชิมลองก่อนที่เข้าระบบบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ (Encubation Program) ของ SEDA ด้วย Workshop Series ที่จะทำให้เข้าใจด่านแรกของการเป็นผู้ประกอบการ คือ Problem Discovery Workshop โดยโปรแกรมนี้ เป็น Workshop Series ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ด้วยกัน คือ วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 และ วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 โดยครั้งแรก จะเรียนรู้เกี่ยวกับ Insight ว่าคืออะไร การ Scope ประเด็นปัญหา การ Empathy รวมถึงการวิจัยปัญหา เพื่อทำให้เข้าใจกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ซึ่งเป็น Phase ที่ 1 และ 2 ของ Design Thinking และเป็น Phases ที่สำคัญมากที่สุด ระหว่างครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จะเปิดโอกาสให้น้องๆ ในแต่ละทีม ได้ลงพื้นที่คุยกับกลุ่มเป้าหมายจริง ใช้ทักษะต่างๆ ที่ได้เรียนรู้เพื่อ Empathy จริงๆ และนำเรื่องราวที่ได้ มาเล่าต่อกันในครั้งที่ 2 ซึ่งจะเป็นการ Download ข้อมูล ออกมาใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อให้เข้าใจ Problem Insight โดยการทำความเข้าใจปัญหาเชิงลึก จะส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพราะ New Insight จะทำให้เกิด New Innovation ได้ *หมายเหตุ เนื่องจากโปรแกรมนี้ เป็น Workshop Series ที่เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญมาจากภายนอก และเป็นหนึ่งในความจำเป็นเบื้องต้นสำหรับทุกๆ ทีม ดังนั้น ผู้ที่ตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมโปรแกรมนี้ เป็นเงื่อนไขจำเป็นที่จะต้องมาให้ครบทั้ง 2 ครั้ง และตั้งแต่ต้นยันจบ คือ เวลา 9:00 – 17:00 น. ของทั้ง 2 วัน และเพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้ โปรแกรมนี้จะรับผู้เข้าร่วมเพียง 30 คนเท่านั้น (และถ้าเป็นไปได้ พยายามให้ทีมของตนเอง มีผู้มาเข้าร่วมอย่างน้อย 2 คน)

กำหนดการ / Agenda


วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562

9:00-12:00 น. What is Problem Insight?

13:00-15:00 น. Scoping Problem

15:10-17:00 น. Problem Research and Empathizing

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562

9:00-12:00 น. Data Aggregation and Analysis

13:00-15:00 น. Synthesizing for Problem Insight 1

15:10-17:00 น. Synthesizing for Problem Insight 2

วิทยากร / Instructor


Vichayapat Senapak

Project Manager @ School of Changemakers
View Profile

ผู้ดูแลกิจกรรม / Organizer


NATNICHA AUNARAK

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม
natnicha.a@g.sut.ac.th
0629691463

Student Entrepreneurship Development Academy