Event

Image

SUT MAD Camp#9 (สำหรับรายวิชา Social Enterprise เท่านั้น)

Mobilisation

17-01-2020 08:50 น. to 19-01-2020 17:00 น.

ณ บ้านคลองทราย ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

The deadline has finished.

23 seats left ( total 82 seats )รายละเอียดหลักสูตร / Description


กิจกรรม SUT MAD Camp ครั้งที่ 9 จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจขั้นตอนและหลักในการทำกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) และเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทาง แผนการปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม หมายเหตุ: เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำหนดการ / Agenda


วันศุกร์ที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

08.50 – 09.00 น.                  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานีขนส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

09.00 – 10.30 น.                  เดินทางออกจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถึง โรงเรียนบ้านคลองทราย (87 กม. 1 ชั่วโมง 30 นาที)                    

10.30 – 13.00 น.                  เก็บสัมภาระ ทำธุระส่วนตัว ทำความสะอาดที่พัก ไหว้พระ และ พักเบรก

13.00 – 13.40 น.                  เปิดค่าย แจ้งวัตถุประสงค์และกติกาค่าย ทำความรู้จักกัน

13.40 – 18.00 น.                  แนะนำข้อมูลชุมชน โดยผู้นำชุมชน กิจกรรมกับชุมชน กิจกรรมCSR ที่โรงเรียนบ้านคลองทราย

18.00 – 20.00 น.                  รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน สันทนาการร่วมกับชาวบ้าน กิจกรรมประชาคมและเก็บข้อมูลชุมชน

20.00 – 21.00 น.                  แนะนำ School of Changemaker และ Workshop Team Canvas โดย คุณวิชยพัฐ เสนาปัก

21.00 – 21.45 น.                  กิจกรรมสำรวจสภาพชุมชนและปัญหาสัตว์ป่าบุกรุก โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มผลักดันและอนุรักษ์สัตว์ป่า

21.45 – 22.00 น.                  สันทนาการและแจ้งกำหนดการกิจกรรมวันที่ 2

วันเสาร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563  

07.00 – 07.45 น.                  รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงเรียนบ้านคลองทราย

07.45 – 08.15 น.                  Check In

08.15 – 08.30 น.                  สันทนาการ

08.30 – 09.30 น.                  "Empathy Workshop" โดย คุณวิชยพัฐ เสนาปัก

09.30 – 09.45 น.                  พักเบรก ทำธุรส่วนตัว

09.45 – 10.30 น.                  “เทคนิคการตั้งคำถามและการสัมภาษณ์”  โดย อาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร

10.30 – 10.40 น.                  เดินทางไปลงพื้นสำรวจชุมชน

10.40 – 12.30 น.                  รับเบรก และ Exploration สำรวจปัญหาในพื้นที่ชุมชน รอบที่ 1 โดย อาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร 

12.30 – 14.10 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน

14.10 – 14.20 น.                  เดินทางกลับที่พัก

14.20 – 14.40 น.                  สันทนาการเล็กๆ น่ารักๆ เรียกสติลูกค่าย

14.40 – 16.10 น.                  Workshop Synthesize Data โดย อาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร

16.10 – 16.30 น.                 สันทนาการ

16.30 – 18.30 น.                  Workshop Define Problem  โดย คุณวิชยพัฐ เสนาปัก

18.30 – 19.30 น.                  รับประทานอาหารเย็น

19.30 – 20.00 น.                  กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคนในค่าย

20.00 – 20.45 น.                  พักเบรก และแจ้งกำหนดการกิจกรรมวันที่ 3 

วันอาทิตย์ที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563        

07.00 – 07.45 น.                  รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงเรียนบ้านคลองทราย

07.45 – 08.15 น.                  สันทนาการ

08.15 – 10.15 น.                  Ideation Workshop โดย อาจารย์รัชฏาพร วิสุทธากร และคุณวิชยพัฐ เสนาปัก

10.15 – 10.45 น.                  รับเบรก

10.45 – 11.45 น.                  Prototype Workshop โดย อาจารย์รัชฏาพร วิสุทธากร และคุณวิชยพัฐ เสนาปัก

11.45 – 12.15 น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.15 – 13.15 น.                  เดินทางไปพื้นที่ชุมชนเพื่อ Test Prototype

13.15 – 13.45 น.                  รับเบรก และ Test Prototype  โดย อาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร

13.45 – 14.00 น.                  เดินทางกลับมาที่ห้องประชุม

14.00 – 15.00 น.                  Reframe Problem Workshop โดย คุณวิชยพัฐ เสนาปัก

15.00 – 16.45 น.                 นำเสนอ Prototype ผู้นำชุมชุนให้ข้อเสนอแนะ  โดย อาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร

16.45 – 17.00 น.                 มอบรางวัลฯ และสรุปกล่าวปิดกิจกรรมค่าย (มอบของที่ระลึก)

17.00 – 17.30 น.                  ทำกิจกรรม CSR ร่วมกับชาวบ้าน

17.30 – 18.15 น.                 เดินทางกลับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสวัสดิภาพ

วิทยากร / Instructor


Ruchdaporn Wisutthakorn

Lecturer in Management Technology
View Profile

Vichayapat Senapak

Project Manager @ School of Changemakers
View Profile

ผู้ดูแลกิจกรรม / Organizer


NIRADA PHUENDONKHENG

Community & Activity Curator
Nirada@g.sut.ac.th
044-22-3135

Student Entrepreneurship Development Academy