News

Home / blogs / Startup Life: Internship Preparation#1 - Singapore

Startup Life: Internship Preparation#1 - Singapore


blogs 2018-03-27 15:26:09

กิจกรรม SUT Startup Life: Startup Internship Preparation ซึ่งครั้งนี้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทั้งปริญญาโท และปริญญาตรี จำนวน 30 คน ได้ร่วมเดินทางไปศึกษาและเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ Startup และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ รวมทั้งฝึกประสบการณ์ในการสำรวจตลาดและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ในประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นจากการรับฟังการบรรยายและเยี่ยมสำนักงานของ Carousell ซึ่งเป็น AI Classification สำหรับการซื้อขาย เช่า และแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการต่างๆ ที่ครอบคลุม 20 ประเทศทั่วโลก และ Unicorn ล่าสุดของสิงคโปร์ โดยมี Jordan Dea-Mattson, VP Engineering ผู้มากประสบการณ์ในวงการ Startup และ Silicon Valley มามากกว่า 30 ปี มาเล่าแนวทางการทำ Startup และความแตกต่างของ Ecosystem

จากนั้น ไปที่ Wasabi Creation ซึ่งเป็น Platform เชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการญี่ปุ่น และสิงคโปร์ และ MUSUBI ซึ่งเป็น Matching Platform ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยมี Referrer ในแนะนำ ซึ่งทำให้เห็นว่า Referrer สามารถสร้างคุณค่าให้การซื้อขายได้เพียงใด พร้อมทั้งได้รับฟัง Tong Cheuk Fung จากวิศวกรเคมี ที่ได้มีโอกาสลงเรียน Minor Programme in Entrepreneurship ซึ่งสามารถค้นพบตัวเองว่าต้องการอะไร และเปลี่ยนวิถีชีวิตจาก Employee สู่ Entrepreneur ได้เต็มตัว

ปิดท้ายของวันด้วย Lean Startup Circle โดย Bryan Long ที่สามารถแนะนำให้เห็นแนวทางการใช้ Lean Startup ได้อย่างหมดจด ทั้งในด้านการนำไปใช้ การทำสอบแนวคิด และกระบวนการต่างๆ จนอย่างเชิญมาทำ Workshop ที่มหาวิทยาลัย

และสุดท้ายจริงๆ คือ พาน้องๆ ที่ชนะ SUT Startup Camp และ SUT Hackathon ไปคุยกับคุณโอ๊ค เกี่ยวกับแนวทางการเริ่มต้นธุรกิจต่างๆ รวมทั้ง Validate Idea ในการทำส่งเสริม Startup อย่างเข้มข้น ซึ่งทำให้เห็นว่า กระบวนการที่เราทำอย่างต่อเนื่องนั้น สามารถเปลี่ยนแนวคิดของน้องๆ และเตรียมความพร้อมให้ก้าวสู่ Stage ต่อไปได้อย่างดี

วันที่ 2 ของกิจกรรม ให้ทุกๆ ได้พักบ้าง แต่ก็เต็มไปด้วยประสบการณ์ต่างๆ ที่ทำให้น้องและทีมได้ฝึกประสบการณ์การเข้าใจปัญหา เข้าใจโลกกว้างในต่างประเทศ และเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวต่างประเทศ

วันที่ 3 เริ่มต้นกับการดูงานที่ Platform E ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ Singapore University of Social Science หรือเดิมคือ Singapore Institute of Management ที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและ Extension Programme ในด้าน Entrepreneurship รวมทั้งเป็น Coworking Incubator และ Accelerator สำหรับ Mid Career Entrepreneur ซึ่งเป็นต้นแบบของพัฒนา Entrepreneurial University ของสิงคโปร์

ตามด้วยการไปที่ BASH (Build Amazing Startup Here) ซึ่งเป็นความร่วมมือของ SGInnovate และ ภาคเอกชนในการพัฒนา Startup ที่ไม่ได้จำกัดแค่ชาวสิงคโปร์เท่านั้น แต่ยังได้ต่อยอดเป็น Platform สำหรับ FinTech ในชื่อว่า FinLab และ AIRMaker สำหรับ IOT และ Hardware Startup ซึ่งทำให้เห็นการสร้าง Ecosystem ที่มีการเชื่อมโยงกันดีเยี่ยมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการเงิน และหน่วยงานต่างประเทศ ในที่นี้ ได้เจอ Startup สัญชาติไทยมาเล่าประสบการณ์การเริ่มต้น Hardware Startup ด้วย

ปิดท้ายของการดูงานคือ Google ถึงแม้ว่าเป็นหน่วยงานสุดที่ Confirm แต่ทำให้ได้เห็นวัฒนธรรมองค์กร การดูแลพนักงานอย่างดีเยี่ยม โดย Google ถือว่าพนักงานของบริษัทเป็นทรัพยากรอันมีค่าสำหรับองค์กร รวมทั้งได้เห็นเส้นทางการเติบโต และการพัฒนาแนวคิด Corporate Entrepreneurship ที่ทำให้พนักงานขององค์กรสามารถคิดค้นและพัฒนา จนนำไปสู่ผลิตภัณฑ์หรือบริษัทย่อยภายใต้ร่มของ Google ได้

การไปสิงคโปร์ครั้งนี้ ไม่น่าเชื่อว่า เราจะได้ Connect บางอย่างกลับมา ทั้งในส่วนของ มหาวิทยาลัยทั้ง NUS และ SUSS และ Startup Community ที่สามารถช่วยพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งประกอบการได้อย่างดีในอนาคต

ท้ายที่สุดต้องขอบคุณ คุณโอ๊ต กฤษฎา, Randall, Paddy, Beau, และ Daniel ที่ช่วยทำให้การดูงานและฝึกประสบการณ์ต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น

#SUTStartupLife #StartupInternshipPreparation #SEDA #SUT#EntrepreneurialUniverisity #StartupThailand


ผู้เขียนบทความ / Writer


BONGSE VARAVUDDHI MUENYUDDHI

Chief Academic Officer at SEDA
bongse.vm@gmail.com
0946566441

Student Entrepreneurship Development Academy